CROW logo

Nieuwschierig Hoe een LIOR tot Stand Komt? CROW Helpt U!

Het CROW organiseert in samenwerking met gemeente ’s-Hertogenbosch een themabijeenkomst die geheel in het teken staat van het opzetten van een LIOR binnen een gemeente. Hoe pakt u dit op, hoe zorgt u er voor dat de leidraad wordt toegepast en actueel gehouden blijft?

Belangrijke vragen waar tijdens de bijeenkomst op in wordt gegaan. Sweco verzorgt de deelsessie digitalisering binnen de LIOR; hiermee wordt het mogelijk om ambities, duurzaamheids- en klimaatthema’s te vertalen naar locatie specifieke randvoorwaarden waar tijdens de planvorming rekening mee gehouden moet worden.

Datum: 14 november.

Locatie: Bestuurscentrum aan de Markt 1 in ’s-Hertogenbosch.

De toegang is gratis.

Aanmelden en meer informatie: https://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/crow-levende-stad-themabijeenkomst-kwaliteitshandb?skuzenoid=2990-167

Delen: