De 7 voordelen
van een digitale LIOR

Een digitale LIOR heeft ten opzichte van een LIOR veel voordelen, zo is een digitale LIOR;

1. Altijd actueel

Met de digitale LIOR is het verwerken en doorzetten van (kleine en grote) wijzigingen eenvoudig en met weinig inspanning mogelijk. Bovendien werk je altijd met de actuele versie.

2. Project Specifiek

De inrichting van de openbare ruimte is plaats en gebied specifiek. In een digitale LIOR vind je een overzicht met eisen afgestemd op de (beleids-)ambities en de actuele lokale omstandigheden. Dit kan dus direct verwerkt worden in een ontwerp. Zo heb je minder planbeoordelingsrondes nodig en kom je tot een betere inrichting.

3. Zeer gebruiksvriendelijk

De LIOR is nu in boekvorm in pdf die je naar externe partijen toezendt of te downloaden is van je website. Het risico is dat gebruikers verouderde versies gebruiken. Een altijd actuele online versie is (al dan niet met inloggegevens) eenvoudig en voor een grote groep benaderbaar.

4. Alle informatie openbare ruimte centraal

De huidige LIOR levert een set aan technische/functionele eisen. De inrichting van onze leefomgeving is echter van veel meer factoren afhankelijk. Deze overige informatie winnen de eigen organisatie en de externe partijen nu zelf in, met eventuele onderlinge verschillen tot gevolg. In de digitale LIOR brengen we al deze informatie overzichtelijk samen. Denk aan klimaatstresstesten, bodemverontreinigingskaarten, geluidscontouren en de ambitiekaarten vanuit vastgesteld beleid.

5. Informatie in bewerkbare vorm beschikbaar

Naast eisen bestaat de LIOR uit dwarsprofielen, technische details, afbeeldingen en leveranciersgegevens. Deze tekeningen, maar ook andere informatie kunnen we in verschillende bestandsvormen beschikbaar stellen (bijv. als autocad bestand) binnen de applicatie.

6. Afgestemd op doelgroep

Op dit moment is bij de informatie in de LIOR geen onderscheid gemaakt in de verschillende gebruikers. In een digitale LIOR kun je dit onderscheid wel aanmaken. bijvoorbeeld externen of de interne organisatie.

7. Minder (faal-)kosten

Door de gegevens in volle breedte beschikbaar te stellen, ontstaan er in de projecten minder faalkosten en heb je minder (correctief) overleg nodig. Hierdoor zullen jouw projecten prettiger verlopen in ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering en beheer.