Versie

How to: Grondig Versiebeheer in de Digitale LIOR

Het is lang niet altijd even makkelijk om de LIOR van een aantal jaren geleden weer te vinden. Hoe doen wij dit bij de Digitale LIOR?

Wij krijgen regelmatig de vraag op welke wijze het versiebeheer binnen de Digitale LIOR is geregeld. Bij een papieren LIOR plaatst u een datum in het document waardoor voor iedereen duidelijk is met welke versiedatum u te maken heeft. Het is lang niet altijd even makkelijk om de LIOR van een aantal jaren geleden weer te vinden. Hoe doen wij dit bij de Digitale LIOR?

Versiebeheer

De Digitale LIOR maakt het mogelijk om sneller in te spelen op veranderingen in de openbare ruimte en om deze eenvoudiger in de LIOR door te voeren. Dit betekent over het algemeen dat gemeentes jaarlijks een actualisatie doorvoeren, een grotere regelmaat dan nu vaak het geval is. Maar waar vindt u dan de eisen terug die u een aantal jaren geleden met een initiatiefnemer bent aangegaan en waarbij u nu het ontwerp daadwerkelijk moet gaan toetsen? Allereerst adviseren we om bij aanvang van een project de projecteisen met een export in een projectomgeving op te slaan. De initiatiefnemer en gemeente geven beiden hun akkoord op deze set van eisen die voor dat project gaan gelden. Het vormt daarmee een contractstuk. U kunt eenvoudig dit stuk er bij pakken als een projectfase wordt uitgewerkt en moet worden getoetst. Een andere handige functie, is de mogelijkheid om binnen de webapplicatie Digitale LIOR de oude startdatum in te voeren; de eisen en richtlijnen die op dat moment golden worden daarmee getoond.

Afspraken maken

Het is natuurlijk aan de gemeente hoe zij omgaat met een aangepaste eis. In bepaalde situaties verlangt zij van de initiatiefnemer dat de nieuwe eis prefereert boven de oude, en wordt uitgevoerd. In dat geval zal de initiatiefnemer voor zichzelf moeten beoordelen of dit zonder (financiële) consequenties ingezet kan worden of dat er sprake is van een verrekening van de meerkosten.

Contact

Bent u benieuwd naar onze inzichten en mogelijkheden omtrent versiebeheer? Neem dan contact met ons op. Ook wanneer u geïnteresseerd bent in de Digitale LIOR kunt u contact met ons opnemen, wij komen graag een vrijblijvende demo geven!

Delen: