Groene straat

Duurzaam Digitale LIOR: Vergroenen

Klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit zijn thema’s die vandaag de dag van belang zijn bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Bovendien zijn soortgelijke thema’s voor een aantal organisaties zelfs al maatgevend. De Digitale LIOR draagt bij aan het realiseren van duurzaamheidsthema’s binnen uw organisatie. Hoe? Houd de serie ‘Duurzaam Digitale LIOR’ goed in de gaten!

Vergroenen

In dit artikel van ‘Duurzaam Digitale LIOR’: Door de scheve verhouding van het aandeel “groen” ten opzichte van verharding en bebouwing zijn de gevolgen van het veranderende klimaat extreem voelbaar in de stedelijke gebieden. De bebouwing en verharding absorbeert de warmte straling van de zon, zo ontstaat het “hitte eiland effect”. Daarnaast heeft het gebrek aan groen nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de wijk. Welke maatregelen neemt uw organisatie om rekening te houden met dit fenomeen?

Vergroenen t.b.v. de klimaatopgave:

De Digitale LIOR maakt het mogelijk om de gevolgen van een tekort aan groen met een veranderend klimaat te betrekken bij het inrichten en het beheren van de openbare ruimte van uw gemeente. Bijvoorbeeld met een koppeling in de Digitale LIOR naar een hittestress kaart. Met behulp van een hittestress kaart kan je precies zien welke gebieden veel last hebben van het hitte eiland effect.

Het vergroenen van deze gebieden biedt hier de kans deze opwarming tegen te gaan. Bovendien geeft het vergroenen van (deze) gebieden veel meer voordelen. Vergroenen van de omgeving verbeterd (o.a.) ook de luchtkwaliteit, de waterhuishouding, de biodiversiteit en het welzijn van de bewoners. Een diversiteit aan bomen trekt bovendien een diversiteit aan insect- en vogelsoorten aan en biedt extra weerstand tegen ziekte(verspreiding). Maar welke vergroenings maatregel is hier op zijn plaats?

Integreer in uw Digitale LIOR de “Keuzetoolbox klimaat adaptieve maatregelen” (Link). Deze toolbox voorziet de gebruiker van een selectie van integrale en klimaat adaptieve maatregelen welke getoetst zijn op o.a. hittestress en biodiversiteit, maar ook op de kosten van de ingreep en bijkomend onderhoud.

Vergroening t.b.v. leefbaarheid

Veel gemeentes hebben het plan om extra groen aan te leggen. Dergelijke ambities vragen meerdere jaren uitvoeringstijd en het pakken van kansen, vooral tijdens herinrichtingsprojecten, door uitbreiding of aanleg van parken en door het vergroenen van kruispunten, daken of straten. Verhoudingsgewijs ligt circa 40% van de opgave bij de gemeente zelf want meestal is ca. 40% in gebruik als openbare ruimte en dus eigendom van de gemeente. Ongeveer 60% is in private handen.

Openbaar groen geeft de mensen de ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten, samen kunnen zijn, kunnen sporten enz. Maar dat is niet het enige. De parken en plantsoenen maken de klimaatbestendigheid van de stad groter en spelen een belangrijke rol bij ecologische verbindingen tussen groengebieden. Het verbinden van groene plekken krijgt veelal extra aandacht, maar ook is er aandacht voor verbinding met de groenblauwe structuur binnen én buiten de bebouwde kom. Extra aandacht voor biodiversiteit kan in de LIOR tot uiting komen door bepaalde voorwaarden te stellen; het stellen van natuurdoeltypen, keuze van beplantingsmateriaal en/of inrichtingsprincipes van natuurvriendelijke oevers. Met handige kaartkoppelingen zorgt u dat bekend is waar de opgaven liggen om te vergroenen en waar nieuwe verbindingen aangelegd moeten worden.De groene stad challenge

Groene steden en dorpen zijn essentieel om klimaatverandering op te vangen, biodiversiteit te herstellen en de gezondheid van burgers te bevorderen. Daarom dagen we alle gemeentes in Nederland uit om deel te nemen aan de Groene Stad Challenge 2021!

Iedereen wil groener, maar de vraag is hoe? Wij geloven dat het begint bij inzicht. Welke buurt is het groenst? Hoeveel groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking? En waar ontbreekt het juist aan beplanting? De Groene Stad Challenge zoekt dit uit en geeft op basis van data-analyses (o.a. satelliet, luchtfoto’s en BGT) diepgaand inzicht in de vergroeningspotenties per wijk.

https://groenestadchallenge.nl/


Hoe draagt uw organisatie bij aan duurzaamheidsthema’s? Sweco geeft u passend advies om uw ambities werkelijkheid te maken. Houd deze serie goed in de gaten voor nog meer duurzame oplossingen in de Digitale LIOR.

Volgende week in Duurzaam Digitale LIOR: ….

MEER WETEN?

Vragen over de Digitale LIOR en/of het realiseren van duurzaamheidsthema’s binnen uw organisatie? Of een demo aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! U vindt onze contactgegevens onder aan deze pagina.

Delen: