Hemelwater afvoer bovengronds

Duurzaam Digitale LIOR: Waterproblematieken

Klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit zijn thema’s die vandaag de dag van belang zijn bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Bovendien zijn soortgelijke thema’s voor een aantal organisaties zelfs al maatgevend.

De Digitale LIOR

De Digitale LIOR draagt bij aan het realiseren van duurzaamheidsthema’s binnen uw organisatie.

Hoe? Houd de serie ‘Duurzaam Digitale LIOR’ goed in de gaten!

Waterproblematieken

In dit artikel van ‘Duurzaam Digitale LIOR’: de laatste jaren krijgt Nederland door het veranderende klimaat steeds vaker te maken met (langere) perioden van droogte en extremere neerslag. Welke maatregelen neemt uw organisatie om rekening te houden met deze problematieken?

De Digitale LIOR maakt het mogelijk om het veranderende klimaat en bijkomende waterproblematieken te betrekken bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte van uw gemeente.

Maak bijvoorbeeld gebruik van een slimme kaartkoppeling naar een wateroverlastkaart. Een koppeling naar een dergelijke kaart kan nuttig zijn om de initiatiefnemer te wijzen op risicogebieden waar de kans op wateroverlast het grootst is. Hier kan ingrijpen noodzakelijk zijn om potentiële crisis situaties in de toekomst te voorkomen. Maar welke maatregelen zijn geschikt om denkbare waterproblematieken te voorkomen op een gegeven locatie?

Naar aanleiding van onderzoek is bij Sweco de “Keuzetoolbox klimaat adaptieve maatregelen” ontstaan. Deze toolbox voorziet de gebruiker van een selectie van integrale en klimaat adaptieve maatregelen welke getoetst zijn op de mate van klimaatadaptie (bijv. droogte en wateroverlast) maar ook op de kosten van de ingreep. Tevens is het uitvoeringsmoment in het beheer bepaald; maatregel doorvoeren tijdens groot of klein onderhoud. Zo bent u in veel gevallen voorbereid op toekomstige waterproblematieken.

Een goede maatregel met “groot” verwacht onderhoud voor een risicogebied (van wateroverlast) is om het regenwater bovengronds af te voeren. Deze maatregel scoort namelijk zeer goed op het gebied van wateroverlast en droogte. Een goed voorbeeld voor een maatregel met “klein” verwacht onderhoud is open verharding. Deze maatregel scoort dan wel minder goed op het gebied van wateroverlast en droogte (dan het bovengronds afvoeren van regenwater), maar deze maatregel is ook minder onderhoudsintensief.


Hoe draagt uw organisatie bij aan duurzaamheidsthema’s? Sweco geeft u passend advies om uw ambities werkelijkheid te maken. Houd deze serie goed in de gaten voor nog meer duurzame oplossingen in de Digitale LIOR.

Volgende week in Duurzaam Digitale LIOR: Vergroenen

MEER WETEN?

Vragen over de Digitale LIOR en/of het realiseren van duurzaamheidsthema’s binnen uw organisatie? Of een demo aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! U vindt onze contactgegevens onder aan deze pagina.

Delen: