FAQ

De Digitale LIOR wordt gehost door Sweco. Eventuele koppelingen met een beheersysteem of kaartlagen worden gemaakt door middel van WFS-verbindingen. Data blijft in beheer bij de gemeente en worden enkel inzichtelijk gemaakt in de Digitale LIOR.

Neem contact op met een van de personen onder aan deze pagina voor meer informatie.

Ja, door middel van WFS-verbindingen (Web Feature Services) is het mogelijk om gegevens uit het beheersysteem op te halen en weer te geven op de kaart van de LIOR.

Door middel van een koppeling met een gebiedsindeling kaartlaag worden richtlijnen en eisen gekoppeld aan structuurgebieden (bijv. centrum, woongebied en industrie). Wanneer er een projectgebied getekend wordt op de kaart, wordt er door middel van een ruimtelijke query gekeken in welk(e) structuurgebied(en) het projectgebied ligt. Hierbij worden de bijbehorende richtlijnen en eisen opgehaald.

Ja, het is mogelijk de hele viewer te embedden in de website. Het is ook mogelijk om bepaalde kaartlagen toe te voegen aan de kaart van de LIOR.

De kaart van de digitale LIOR is te koppelen aan verschillende themakaarten zoals: hittestress, wateroverlast en droogte. Vanuit de gemeente is het mogelijk om specifieke richtlijnen en eisen op te stellen die bij deze gebieden horen.

Door verschillende themakaarten in de Digitale LIOR onder te brengen, kunnen op die thema’s specifieke eisen en richtlijnen aan een projectgebied worden meegegeven. Denk hierbij aan de (door) ontwikkeling van het hoofdwegennet, ecologische verbindingszones, energietransitie, etc.

De gemeente krijgt de beschikking over enkele beheer-accounts waarmee de inhoud van de LIOR bewerkt kan worden. Mutaties worden opgeslagen en inzichtelijk gemaakt in de historie van een richtlijn of eis.

Ja, van elke richtlijn of eis wordt bijgehouden wanneer er mutaties webben plaatsgevonden. Door eenvoudige filters te passen is het mogelijk om door verschillende versies van de LIOR te kijken.

Ja, binnen de Digitale LIOR is er een aparte module voor projectmanagement waarin de gemeentelijke planprocedure zit verwerkt. Deze inhoud van de planprocedure wordt gemaakt in afstemming met de gemeente. Bij aanmaken van een nieuw project moet de beheerder Openbare Ruimte goedkeuring geven op de ingeleverde stukken van de projectontwikkelaar voordat een project naar de volgende planfase kan gaan, moet de gemeente goedkeuring hebben gegeven. Door gebruik te maken van de planprocedure worden misstanden en (faal)kosten ondervangen.

Ja, de LIOR is in te delen op de volgende onderdelen:

  • Gebieden (bijv. centrum, woongebied en industrie)
  • Fases (bijv. initiatie-, definitie-, ontwerp-, voorbereidings- en realisatiefase)
  • Niveau (bijv. gebieds-, straat- en elementniveau)
  • Hardheid (bijv. wettelijk, beleid en richtlijn)
  • Categorieën (bijv. afval, groen, spelen, verharding en water) en bijbehorende subcategorieën