Groene muur

Hoe eenvoudig het kan zijn om uw groenambities te realiseren

Veel gemeenten hebben tegenwoordig ambities om functioneel groen te implementeren in stedelijke gebieden. In de praktijk blijkt dit echter nog niet zo makkelijk om ook daadwerkelijk te realiseren. Hoe kan er voor gezorgd worden dat dit wel gerealiseerd wordt?

Groene Stadsontwikkeling

Wageningen Universiteit en elf middelgrote gemeenten werken samen aan het Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkeling (SIGS). Het programma, dat loopt tot eind 2023, is erop gericht om de groene ambities die veel gemeentes hebben daadwerkelijk buiten te realiseren. Want in de praktijk zien we helaas vaak een groot verschil tussen de ambities en de werkelijkheid. Groen is regelmatig het kind van de rekening in de keuzes die er worden gemaakt. Alle instrumentaria worden onder de loop genomen en daar waar deze al worden ingezet voorzien van adviezen en verbetervoorstellen. Daarbij kunt u denken aan groenbeleid, Programma’s van Eisen als onderdeel van de realisatie van woningbouwopgaves, omgevingsplannen en normen.

LIOR als deeloplossing

De LIOR wordt bij veel deelnemende gemeenten als een belangrijke (deel)oplossing gezien waarbij groennormen een duidelijke richtlijn vormen en daarmee in ieder geval een gelijkwaardige afweging moet gaan vormen met andere functies in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld parkeernormen. Hierbij wordt gedacht aan een uitwerking van de oude norm van 75 m² groen uit de Nota Ruimte waarbij beter rekening gehouden wordt met de typologie (woonwijk, stadscentra) en daarmee de mate van grondgebonden woningen, hoogbouw en gebruiksintensiteit. Bovendien, wordt onderscheid gemaakt tussen gebruiksgroen en niet gebruiksgroen (bijv. bermen als geleiding langs wegen en sedumdaken). Een aparte norm voor het aantal bomen en de boomgrootte kan ook de steun van de gemeenten verwachten. Ook is het streven om vanuit klimaat, biodiversiteit en misschien zelfs wel gezondheid normen vast te stellen.

Digitale LIOR

De Digitale LIOR is bij uitstek geschikt om uw ambities is vast te leggen zodat deze in de planfasering wordt meegenomen. We kijken dan ook met belangstelling uit naar de normen en adviezen die uit dit project naar voren komen. Meer hierover kunt u lezen in dit artikel: Artikel

Contact

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op en we gaan graag samen met u het gesprek aan!

Delen: