Hoe de gemeente Zwijndrecht de openbare ruimte vernieuwt met digitale richtlijnen

De gemeente Zwijndrecht is op dit moment bezig met het actualiseren van de richtlijnen voor de openbare ruimte en het vertalen van nieuwe beleidsplannen, zoals het Beleidskader inrichting en beheer openbare ruimte 2023-2032 en het Programma Duurzaamheid, naar concrete richtlijnen voor het inrichten van de openbare ruimte. Om dit traject in goede banen te leiden heeft de gemeente Sweco ingeschakeld.

Functioneel omschrijven
In verschillende werksessies met de beheer- en beleidsteams van de gemeente ondersteunt Sweco de gemeente bij het actualiseren van de richtlijnen voor de openbare ruimte. Een belangrijk onderdeel van deze sessies is het functioneel omschrijven van de richtlijnen. Door middel van deze sessies wordt er een duidelijk en overzichtelijk handboek voor de openbare ruimte gecreëerd.

Van PDF naar digitaal
Gedurende het proces is de gemeente Zwijndrecht aan het overstappen van een handboek in pdf-formaat naar de Digitale LIOR. Deze online tool maakt het voor de gemeente Zwijndrecht mogelijk om de richtlijnen op een gebruiksvriendelijke en interactieve manier te presenteren. Tjeerd Warringa, beleidsmedewerker bij de gemeente Zwijndrecht, legt uit waarom de gemeente voor de Digitale LIOR heeft gekozen:

“We willen graag meer dynamiek en interactie in de presentatie van de richtlijnen. Met de Digitale LIOR kunnen we bijvoorbeeld foto’s van de materialen of detailtekeningen van riolering toevoegen. Hierdoor worden de richtlijnen duidelijker voor degenen die er mee werken. Bovendien kunnen tekeningen direct worden opgenomen in ontwerpen en is het mogelijk gebiedspecifieke eisen op te nemen.”

Een prettige samenwerking
Tjeerd is zeer te spreken over de samenwerking met Sweco.

“We zijn nog volop bezig met het traject, maar de werksessies met Sweco hebben ons al veel inzicht gegeven. Sweco heeft ons handvatten gegeven bij het functioneel omschrijven van onze richtlijnen en we zijn nu bezig met het vertalen van nieuwe beleidsplannen naar concrete richtlijnen voor het inrichten van de openbare ruimte. Dankzij de kennis van Sweco zijn we in staat om onze richtlijnen en beleidsplannen op een heldere manier te vertalen naar de praktijk.”

Volgens Tjeerd zal het handboek naar verwachting in gebruik worden genomen rondom september 2023.

“Momenteel werken we hard aan de afronding van het project. Het is een intensief proces, maar we zijn ervan overtuigd dat we er in de toekomst veel profijt van zullen hebben”, aldus Tjeerd. “Het is duidelijk dat het proces veel tijd en energie heeft gekost, maar het resultaat zal het waard zijn.

Neem contact met ons op
Sweco heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van gemeenten bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Wilt u meer weten over hoe Sweco u kan helpen bij het actualiseren van uw richtlijnen voor de openbare ruimte, bij het opzetten van de Digitale LIOR, of bij het vertalen van uw beleidsplannen naar concrete richtlijnen? Neem dan contact met ons op! We denken graag mee.

Delen: