Donkere lucht

Belangrijk! Klimaatproblematieken eisen locatie specifieke aanpak maar hoe?

De klimaatverandering zet door, waarbij hittestress, wateroverlast en verdroging toeneemt. De openbare ruimte vraagt om aanpassingen zodat (gevolg)schades wordt voorkomen.

Het is ondoenlijk om de gehele openbare ruimte direct aan te passen op de klimaatverandering, dat zou leiden tot kapitaalvernietiging en het aanspreken van de gemeentelijke reserves. Het is een weloverwogen keuze in aanpassen op korte en middellange termijn en accepteren. Gemeente Leeuwarden heeft Sweco de opdracht gegeven om op basis van de klimaatstresstest deze analyse uit te voeren. Ook worden voorstellen gedaan om met nieuwe ontwerpprincipes wateroverlast te voorkomen. Deze ontwerpprincipes zullen in de LIOR van Leeuwarden worden opgenomen.

Delen: