Logo gemeente Schagen

Gemeente Schagen herziet haar LIOR

Gemeente Schagen is in het bezit van een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, de laatste versie dateert uit april 2017. De gemeente Schagen wilt door middel van deze ‘Leidraad Inrichting Openbare Ruimte’ (LIOR) de technische eisen en wensen van de inrichting van de openbare ruimte vastleggen. Het geeft aan welk kwaliteitsniveau aan de openbare ruimte wordt gesteld.

De huidige LIOR indeling is voor de projectontwikkelaars onduidelijk, zij geven aan dat het voor hen niet duidelijk is waar, in de verschillende fasen van een project, de te leveren gegevens aan moeten voldoen. Bovendien wil gemeente Schagen de LIOR sterker als toetsingskader in zetten. Sweco is gevraagd om de LIOR te herzien en verschillende beleidsdoelstellingen onderdeel uit te laten maken van de LIOR. Een integraal projectteam werkt aan de herziening en wordt eind 2019 opgeleverd.

Delen: