Optimaliseer uw openbare ruimte voor extreme weersomstandigheden

Als gemeente wilt u dat uw openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en toegankelijk is voor uw inwoners. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw openbare ruimte bestand is tegen extreme weersomstandigheden zoals hittegolven of hevige regenval? Gelukkig kan de Digitale Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (Digitale LIOR) u helpen.

Uitdagingen van extreme weersomstandigheden

Extreme weersomstandigheden kunnen een grote uitdaging vormen voor inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimtes. Zo kan een hittegolf leiden tot uitdroging van groen, beschadiging van verhardingen en zelfs gezondheidsproblemen bij inwoners. Hevige regenval kan leiden tot wateroverlast en schade aan straten en gebouwen. Om deze uitdagingen aan te gaan, is het belangrijk om de openbare ruimte op de juiste manier te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden.

Voorkomen en verhelpen van problemen

De Digitale LIOR biedt praktische richtlijnen en innovatieve oplossingen om gemeenten te helpen bij het voorkomen en verhelpen van problemen met extreme weersomstandigheden. Zo biedt de Digitale LIOR de mogelijkheid om praktische richtlijnen voor bijvoorbeeld schaduwvorming die helpen bij het verkoelen van de stad tijdens hittegolven. Denk daarnaast bijvoorbeeld aan het aanleggen van regenwaterbuffers en groene infiltratievoorzieningen die kunnen helpen bij het opvangen van hevige regenval.

Samenwerking en kennisdeling

Een goede samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten is essentieel bij het optimaliseren van de openbare ruimte voor extreme weersomstandigheden. De Digitale LIOR biedt een gemeenschappelijk kader voor de verschillende diensten om samen te werken aan de verbetering van de openbare ruimte.

Innovatieve gids

Met de Digitale LIOR heeft u een praktische en innovatieve gids in handen die u helpt bij het optimaliseren van uw openbare ruimte voor extreme weersomstandigheden. De Digitale LIOR biedt praktische richtlijnen, innovatieve oplossingen en mogelijkheden voor samenwerking en kennisdeling. Zo zorgt u ervoor dat uw openbare ruimte veilig, duurzaam en toekomstbestendig wordt ingericht.

Contact

We hopen dat dit artikel u heeft geholpen inzicht te krijgen in de uitdagingen die er spelen in de openbare ruimte tijdens extreme weersomstandigheden, en hoe de Digitale LIOR bijdraagt aan het voorkomen en verhelpen van problemen. Mocht u nog vragen hebben over het product of onze diensten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.

Delen: