Over Digitale LIOR

Met een paar eenvoudige muisklikken alle eisen en (milieu-)technische aspecten voor een plangebied in één overzicht krijgen en zodanig dat je deze eenvoudig kunt overzetten in de planvoorbereiding, dat is voor Sweco het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de digitale LIOR.

Wat is een LIOR?

In een LIOR zijn de technische eisen beschreven die door een gemeente aan de openbare ruimte worden gesteld. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de infrastructuur, het groen, water, speelvoorzieningen etc. Uiteraard kun je ook de meer actuele thema’s, zoals klimaat, circulaire economie en energietransitie aan de LIOR koppelen. De LIOR is richtinggevend, zowel voor externe partijen als voor de eigen organisatie. De richtlijnen en de eisen die in een LIOR zijn vermeld, dienen in principe aangehouden te worden bij de planuitwerking.

Van papier naar digitaal

Een ‘gewone’ papieren LIOR knelt vaak met de snelheid van (product)ontwikkelingen en vernieuwde inzichten. Door sneller en frequenter de LIOR te actualiseren kun je beter inspelen op de actuele situatie en kun je bijvoorbeeld ook de eerder genoemde actuele thema’s meenemen in de LIOR.

Sweco heeft mede door onze ervaring vanuit de praktijk het initiatief genomen om de LIOR in een digitale omgeving mogelijk te maken. De digitale LIOR hebben we in samenspraak met Gemeente Delft en Gemeente Leeuwarden ontwikkeld.