Over de Digitale LIOR

Met de Digitale LIOR is de tijd van het lange zoeken naar eisen voor de openbare ruimte voorbij. Met een paar muisklikken kunt u alle eisen en randvoorwaarden voor uw project beschikbaar hebben en inzetten in uw planproces. Dit digitale handboek biedt helderheid voor u en alle andere initiatiefnemers in de openbare ruimte. Slimmer, volledig en eenvoudig in gebruik; de Digitale LIOR is klaar voor de toekomst.

Wat is een LIOR?

In een LIOR zijn de technische eisen beschreven die door een organisatie aan de openbare ruimte worden gesteld. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de infrastructuur, het groen, water, speelvoorzieningen etc. Uiteraard is het mogelijk om ook de meer actuele thema’s, zoals klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie aan de LIOR koppelen. De LIOR is richtinggevend, zowel voor externe partijen als voor de eigen organisatie. De richtlijnen en de eisen die in een LIOR zijn vermeld, dienen in principe aangehouden te worden bij de planuitwerking.

Van papier naar digitaal

Een LIOR knelt vaak met de snelheid van ontwikkelingen en vernieuwde inzichten. Door middel van de Digitale LIOR kunt u sneller en frequenter de eisen actualiseren en beter inspelen op de vernieuwde situatie en de eerder genoemde actuele duurzaamheidsthema’s en beleid meenemen in de Digitale LIOR.

Wij hebben het initiatief genomen om de Digitale LIOR mogelijk te maken mede door onze ervaring vanuit de praktijk. De Digitale LIOR is vanuit het perspectief van de gebruiker ontwikkeld wat ervoor zorgt dat het gebruiksvriendelijk en intuïtief opgezet is. De digitale LIOR hebben we oorspronkelijk in samenspraak met Gemeente Delft en Gemeente Leeuwarden ontwikkeld en is inmiddels verder in functionaliteiten uitgebreid.

Is uw organisatie ook klaar voor de toekomst? Neem dan contact met ons op!