Product

De digitale LIOR levert alle informatie die nodig is om in een projectgebied aan de slag te gaan en verstrekt daarmee meer informatie dan je gewend bent. Bovendien kan je de informatie op verschillende manieren inwinnen.

Via een overzichtelijk startscherm, eventueel voorafgaand aan een inlogscherm, kan de gebruiker de informatie op een zeer eenvoudige wijze opvragen.

LIOR vanuit de kaart

Via de tegel ‘LIOR vanuit de kaart’ kun je gegevens op te halen van een geselecteerd plangebied en van de discipline waar je de eisen van wilt weten. Vanuit jouw beheersysteem toont de digitale LIOR de bestaande situatie op het scherm zodat deze gegevens ook inzichtelijk zijn. Hierbij is het mogelijk om alle bijlagen te downloaden in bewerkbare vorm (.dwg of anders), zodat deze direct bewerkbaar en toepasbaar zijn in technische tekeningen. De eisen kun je via Excel in Relatics* onderbrengen, zodat het gehele bouwproces daarin te beheersen is.

Themakaarten

Een ontwikkeling wordt niet alleen bepaald door de eisen en richtlijnen die de gemeente aan de openbare ruimte stelt. Er zijn tal van zaken die invloed hebben op het ontwerp. In de ‘kaart viewer’ kun je alle kaarten (PDOK)* of eigen kaarten, bijvoorbeeld door de ambitiekaarten vanuit vastgesteld beleid opnemen. Het stelt de gebruiker op de hoogte van de andere aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, zonder dat dit altijd een harde eis is binnen de LIOR.

PDOK stelt webservices beschikbaar van landsdekkende geo-informatie afkomstig van overheden. Deze data komen rechtstreeks bij de bron vandaan, d.w.z. dat overheidsorganisaties bronhouder van deze data zijn.

https://pdokviewer.pdok.nl

LIOR document

Via de tegel ‘LIOR document’ kun je de LIOR in zijn geheel nalezen. Alle eisen in combinatie met afbeeldingen en tekenbestanden zijn gerubriceerd in de verschillende categorieën per planfase terug te lezen.

Planprocedure

De gehele applicatie is zodanig ingericht dat de gebruiker zo makkelijk mogelijk aan de juiste informatie komt. Mede daarom wordt in de tegel ‘planprocedure’, de planprocedure met hierin een heldere beschrijving waar de aan te leveren stukken in de verschillende planfasen aan dient te voldoen. Het gaat hier om de eisen die de gemeente stelt aan de tekeningen als ook het detailniveau van begrotingen en beheerlastenramingen.

Tekeningenboek

In het ‘tekeningenboek’ zijn in één overzicht alle (detail)tekeningen gerubriceerd naar de verschillende disciplines. Alle tekeningen zijn in verschillende formaten desgewenst te downloaden.

Materiaalboek

Via de tegel ‘materiaalboek’ zijn alle toegepaste materialen van de gemeente in een overzicht weergeven. Zo kan je bijvoorbeeld in één oogopslag zien welk bankje in het centrumgebied van de gemeente en welke in het buitengebied van de gemeente wordt toegepast. Daarbij staat tevens de informatie van de leverancier en de type aanduiding van het bankje.

Beleidsstukken

Alle relevante beleidstukken in een overzicht zijn met één druk op de knop te raadplegen. De beleidsstukken zijn alfabetisch of thematisch gerangschikt.

Optioneel: Project management systeem