Product

Bij het inrichten van de openbare ruimte komt tegenwoordig veel kijken. Eisen zijn locatie specifiek, er dient rekening gehouden te worden met duurzaamheid en ook gebied specifiek beleid speelt een rol. De Digitale LIOR maakt uw proces tijdens het inrichten van de openbare ruimte makkelijker en sneller.

LOCATIE SPECIFIEKE EISEN

Locatie specifieke eisen kunt u ophalen door uw projectgebied op de kaart in te tekenen. Drie klikken later ziet u alle locatie specifieke eisen op uw scherm en kunt u ze gaan gebruiken in het werkproces. Hierbij heeft u de mogelijkheid om het te exporteren naar Excel of maakt u in de applicatie een project aan waar u de eisen opslaat. Bovendien is er een koppeling met uw beheersysteem mogelijk, zodat de bestaande situatie met alle assets op de kaart zichtbaar worden.

LIOR INZIEN

Op deze pagina is de gehele LIOR tot uw beschikking. Al uw eisen zijn hier per asset weergegeven, waarbij het mogelijk is om de filteren, te zoeken en oudere versies te raadplegen. Bovendien heeft u, ook hier, de mogelijkheid om een afbeelding te bekijken of het DWG bestand te downloaden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een wegprofiel die u daarna direct in AutoCAD kunt openen en bekijken. Tot slot is overige informatie zoals planfase of hardheid van de eis tot uw beschikking.

Materiaalboek

In het materiaalboek zijn alle eisen opgenomen die onder het elementniveau vallen. Hierdoor zijn de elementen binnen de Digitale LIOR snel te vinden wat uw werkproces versoepelt.

Tekeningenboek

Binnen de Digitale LIOR is het mogelijk om afbeeldingen en bijlagen te koppelen aan uw richtlijnen om ze zo van extra informatie te voorzien. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om DWG of PDF bestanden toe te voegen.

Standaard materialen en profielen

Alle standaard inrichtingselementen zijn voor u gefilterd. Zo kunt u bijvoorbeeld in één oogopslag zien welk bankje in het centrumgebied en welke in het buitengebied de gemeente toepast. Bovendien zijn de standaard profielen en (detail)tekeningen in één overzicht gerubriceerd naar de verschillende disciplines. De tekeningen zijn in verschillende formaten desgewenst te downloaden.

KAARTEN BEKIJKEN

Droogte-, hitte- en wateroverlast problematiek en allerlei andere (beleids-)kaarten kunt u bekijken via een kaartviewer. Daarbij is het mogelijk om uw eigen kaarten en data toe te voegen. Hierdoor is het mogelijk om de kaart in te richten naar uw wensen. Bovendien is het mogelijk om de kaarten te koppelen bij het ophalen van locatie specifieke eisen, zodat u er op gewezen wordt om bijvoorbeeld met hittestress of een geplande ecologische verbindingszone op een bepaalde locatie rekening te houden.

planprocedure

De planprocedure pagina kunt u geheel naar uw eigen planprocedure inrichten. Daarbij heeft u de mogelijkheid om van initiatiefase tot en met realisatiefase te beschrijven waar de aan te leveren stukken aan moeten voldoen. Het gaat hier om de eisen die u stelt aan de tekeningen als ook het detailniveau van begrotingen en beheerlastenramingen.

project management systeem

Zoals eerder benoemd, is het mogelijk om uw locatie specifieke eisen onder te brengen in een project. Dit project kunt u dan opslaan in het project management systeem, waarin u een overzicht heeft van al uw lopende projecten. U kunt de goedkeuringsprocedure van de verschillende planfasen via dit systeem laten verlopen. Hierbij hebben projectleden de mogelijkheid om een ontwerp in te sturen waarna deze goedgekeurd kan worden door de juiste personen.

beleidsstukken

Het kan vaak lastig zijn om beleidsstukken van uw organisatie te vinden. Via deze pagina zijn beleidsstukken alfabetisch of thematisch ingedeeld zodat u ze op een centrale plek kunt raadplegen.

applicatiebeheer

Binnen uw organisatie is het mogelijk om een beheerder van het systeem aan te wijzen die extra rechten krijgt om regels te bewerken of te verwijderen.